Přeskočit na obsah

Základní informace o nás

 Historie

CENTRUM  PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ PARDUBICKÉHO KRAJE vzniklo v polovině roku 2002  jako krajská organizace z původních Center služeb pro zdravotně postižené a Sdružení zdravotně postižených v ČR. V roce 2002 bylo Centrum zaregistrováno a stalo se tak samostatným právním subjektem - občanským sdružením. V roce 2013 došlo ke změně právní formy - obecně prospěšná společnost a názvu organizace Centrum pro zdravotně postižené a seniory Pardubického kraje, o.p.s.

Výpis              

Zřizovatel Centra:

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR

Regionální pracoviště pro Pardubický kraj - Poradna NRZP pro Pardubický kraj

Poradnu mohou využít:

  • osoby se zdravotním postižením a senioři
  • rodinní příslušníci a ostatní pečující osoby
  • všichni, kteří potřebují okamžitou pomoc

Poradna pomáhá:

  • v obtížné sociální situaci a při hledání vhodné sociální služby
  • při sepisování žádostí, odvolání a dalších podání, týkající se důchodů, příspěvků a dávek
  • při sepisování právních dokumentů
  • při řešení Vašich finančních problémů, dluhů a exekucí
  • hájit Vaše práva, cítíte-li se diskriminováni z důvodu Vašeho zdravotního stavu nebo věku

Poradna nabízí:

  • bezplatné osobní konzultace s poradci a právníky
  • on-line tlumočení do znakového jazyka pro klienty se sluchovým postižením

Služba je poskytována BEZPLATNĚ

Adresa: K Blahobytu 1763, 530 02 Pardubice Zelené Předměstí
(objekt domu s pečovatelskou službou a Pardubickou lékařskou pohotovostí)

Objednávky a konzultace na telefonních číslech: 466 952 423, 736 751 202, 736 751 217

Poradenské dny:
Pondělí          8:00-12:00       13:00-17:00 pouze objednaní
Úterý              9:00-12:00
Středa           8:00-12:00       13:00-17:00 pouze objednaní
Čtvrtek          9:00-12:00 

Po dohodě lze zajistit schůzku i mimo uvedené poradenské dny.

Konzultační hodiny právníků – dle objednávek klientů.
 

Organizační struktura Centra

Organizační struktura Centra

 

Průzkum spokojenosti

Průzkum spokojenosti 2013            Průzkum spokojenosti 2014           Průzkum spokojenosti 2015       Průzkum spokojenosti 2016   Průzkum spokojenosti 2017   Průzkum spokojenosti 2018  Průzkum spokojenosti 2019    Průzkum spokojenosti 2020    Průzkum spokojenosti 2021     Průzkum spokojenosti 2022     Průzkum spokojenosti 2023

 

Výroční zprávy

Výroční zpráva 2010            Výroční zpráva 2011            Výroční zpráva 2012            Výroční zpráva 2013            Výroční zpráva 2014  

Výroční zpráva 2015           Výroční zpráva 2016           Výroční zpráva 2017             Výroční zpráva 2018             Výroční zpráva 2019

Výroční zpráva 2020           Výroční zpráva 2021           Výroční zpráva 2022           Výroční zpráva 2023