Přeskočit na obsah

Volnočasové aktivity

 

PLAVÁNÍ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM A SENIORY

Záměrem projektu je umožnit cílové skupině využívat pravidelnou volnočasovou aktivitu, umožnit jim příjemné uvolnění a začlenění do společnosti. Cvičení pod vedením instruktora je střídáno s relaxací. Pro děti jsou realizovány plavecké soutěže.

Cílovou skupinou projektu jsou osoby se zdravotním postižením a senioři z regionu Ústí nad Orlicí. Děti se mohou účastnit pouze za přítomnosti osoby starší 18-ti let, která za ně zodpovídá. 

PODMÍNKA účasti: předložení průkazu o zdravotním znevýhodnění, případně jiný typ potvrzení.

Projekt bude realizován od září do prosince 2017.

Místem realizace projektu je Krytý plavecký bazén v Ústí nad Orlicí.

Předběžné termíny plavání:

pondělí 25. 9., 2. 10., 16. 10., 23. 10., 30. 10., 6. 11., 20. 11, 27. 11. 2017 vždy od 14:00 do 16:00. 

Cena vstupného: 20,- Kč / v ceně vstupného je zahrnuto zapůjčení podložek a jiných plaveckých pomůcek.

Každý účastník aktivity je povinen dodržovat návštěvní řád bazénu. 

Pokud se chcete aktivity zúčastnit, kontaktujte vedoucí Centra Ústí nad Orlicí Evu Jiřincovou na tel.: 775 693 985, nebo prostřednictvím e-mailu: eva.jirincova@czp-pk.cz

Projekt je finančně podpořen z rozpočtu města Ústí nad Orlicí a Pardubického kraje.